Welhaven Kollektiv er et sonisk og visuelt kunstnerkollektiv som startet opp i Januar 2021, ut fra savnet om et lavterskeltilbud for samarbeid innad i vårt allerede kreative nettverk. Kollektivet har som mål å fungere som et støtteapparat som gjør det lettere å gi ut musikk, spille live, og ha utstillinger. Sist men ikke minst vil vi bidra til et rikere og friere kulturliv i Bergen.

Kollektivet består per dags dato av 20 kreative kvinner og menn i aldersgruppen 22-25 år som daglig jobber med egne prosjekter i tillegg til flere samarbeidsprosjekter innad og utad gruppen. Det kunstneriske virket i kollektivet er spredt ut blant billedkunstnere, grafiske designere, fotografer, musikere, lyrikere, produsenter, lydingeniører, og tekstilkunstnere. I tillegg har vi medlemmer som driver administrativt arbeid med og rundt artistene.

Før opprettelsen av vårt kreative kollektiv så vi at allerede etablerte kollektiv i Bergen som regel begrenser seg til en eller få kunstformer. Til forskjell fra disse var motivasjonen for opprettelsen av Welhaven kollektiv å skape en paraply-bedrift som kan samarbeide tverrfaglig i en tid hvor kunstformer glir inn i hverandre mer enn noen gang. Fremover jobber Welhaven kontinuerlig med å opprettholde og forsterke kvaliteten av kulturlivet i Bergen, ved å ha utstillinger, konserter og workshops.

Ved å arrangere kvelder på Lille Ole Bull kan vi by på musikk innen Indie-rock, Alt-pop, electronica, Folk n´roll og DJ-set. Vi vil også rigge til utstilling av malerier, trykk og tekstiler på en smart og innovativ måte i lokalet slik at tverrfaglig kunst blir et faktum. Vi ser for oss å kunne trekke et relativt stort publikum da vårt virke strekker seg over flere musikksjangre samt ulike visuelle kunstformer.

Vi håper at kvelder hos dere kan bidra til å utvide Ole Bulls målgruppe og styrke deres allerede

Arrangementstidspunkt/konsertstart : 23:00
Dørene åpner : 23

Varighet : 120 min

Servering :
Alle rettigheter

Aldersgrense : 20
Ledsager : Full pris

Adkomst :
Bevegelseshemmede : Ja
Parkeringsmuligheter : Nei