Mateusz Socha is coming back to Bergen with his brand new program Pan Mateusz. Socha is one of the most famous Polish comedians. Be ready for a 110 minute stand up comedy trip!

Mateusz Socha stand up show will be performed in Polish.

Mateusz Socha wraca do Bergen na d?ugo oczekiwany wyst?p w nowym programie “Pan Mateusz”. Socha to jeden z najbardziej znanych polskich komików. Przygotuj si? na 110 minut doskona?ego humoru!

Kabaret Mateusza Sochy b?dzie wykonany po polsku.