Adam Van Bendler to komik z wieloletnim doa wiadczeniem. Ma za sob prawie dwa tysice wystpów Stand-upowych w caym kraju i za granic. Jego wsat stylówk i niepodwaaln charyzm zapamituje si byskawicznie, szerokie grono jego fanów ronie z kadym rokiem, a filmy z jego speciali na YouTube gwarantuj wielomilionowe wywietlenia.

Co roku pojawia si na najwikszych salach koncertowych oraz wystpuje na najbardziej prestiowych imprezach w Polsce. Wyrónia go mistrzowska skuteczno w rozbawianiu publiki kadego rodzaju. A to, dziki uniwersalnym tematom, rewelacyjnym kontakcie z publik oraz charyzmie scenicznej, któr mógby obdzieli kilku artystów.

* Wst?p 18+
* Osoby przeszkadzaj?ce b?d? wypraszane
* Zakaz nagrywania (zarówno video jak i audio)