Hvordan kan vi styrke vår utvikling, strekke oss litt til og bygge en kultur for gode prestasjoner?

I år tar vi opp, belyser og arbeider med prestasjonsindikatoren AMBISJON. Her ligger kultur for å sette retning, utvikle visjoner, jobbe med mål og verdiarbeid.

Vi gleder oss til å høre ulike miljøers erfaringer, kunnskap og deres forhold til å skape kultur for ambisjoner.