Sløserikommisjonen - Seksjon 1- Vestland

«Å leve er – krig med trolle i hjertets og hjernens hvelv. Å dikte, – det er å holde dommedag over seg selv» (Henrik Ibsen, Digte, 1871).

En forestilling om verdier


Da Covid-19 satte stopp for den planlagte premieren under Festspillene i Bergen var Sløserikommisjonen allerede blitt det mest kontroversielle og splittende nye scenekunstprosjektet i Norge i 2020. Og det før noen hadde sett det. Dette overraskende samarbeidet mellom Traavik.info og den hittil anonyme Facebook-profilen Sløseriombudsmannen (SO) brakte deler av landets kunstliv i harnisk, like inn i Norsk Kulturråd, som betaler regningen – også for denne forestillingen.

SO har postet innlegg om sløsing av norske skattepenger siden opprettelsen i 2014. «Alle får gjennomgå. Trønderske gangbang-klubber, sleipe etterlønn-ordførere og utedoer til 17 millioner skattekroner. Men den hardeste støyten er det kultursektoren som tar,” som Natt & Dag skrev for et år siden. Noen ser ultraliberale høyrekrefters forsøk på å slanke staten gjennom angrep på fri kunst, andre mener alvorlig at det finnes mye dårlig kunst her i landet, noen ser idiotiet i å selge drittslenging inn som dialog, mens andre igjen synes alt spetakkelet og måten eksemplene trekkes frem på er ustyrtelig morsomt og underholdende. Enkeltkunstnere er blitt hengt ut og latterliggjort, også etter lanseringen av kommisjonen.
En uttalt målsetning med Sløserikommisjonen er å forene både de fisefine, og de som driter i alt, som driter på alt, og de som vil skille skitt fra kanel, til felles skittentøyvask gjennom en leken, men streng selvgransking av tette nettverk og sløsing med skattepenger i norsk kulturliv. Forestillingen fremføres i et live TV-studio med inviterte gjester. Sløseriombudsmannen er selv med som storinkvisitor med sine mer enn 66.000 følgere som en slags folke(lig)domstol over kulturlivet.

På tiltalebenken sitter, spiller, danser og synger de av oss som produserer og konsumerer kultur. Senkveld møter Ytringsfrihetskommisjonen med innslag av hekseprosess, paneldebatt og pandemonium.

Sløserikommisjonen 2021, seksjon 1 Vestland: Oppdrag og handlingsplan. 14. mai, Bergen.

«Dette er ikke slutten. Det er ikke en gang begynnelsen. Men det er muligens slutten på begynnelsen» (Winston Churchill (1942)).

Forestillingen er presentert av BIT Teatergarasjen

Sløserikommisjonen - part 1- Vestland


A show about values


The premiere of this production was originally planned for Bergen International Festival but Covid-19 brought everything to a screeching halt. The Wastefulness Commission became the most controversial performing arts project in Norway in 2020, without having been shown to anyone. The surprising collaboration between Traavik.info and the hitherto anonymous Facebook profile Sløseriombudsmannen (The Wastefulness Ombudsman) brought fury to many parts of the Norwegian cultural sphere including Arts Council Norway itself, which also happens to be footing the bill of this performance.

The Wastefulness Ombudsman first appeared on Facebook in 2014 and has since become known for his posts on the hazardous spending of Norwegian tax money. “Everyone is put through the wringer. Gang bang clubs, dubious mayoral severance packages, and spending 17 million kroner on outhouses. But the hardest blow is delivered to the field of arts and culture,” as described by Natt & Dag magazine a year ago. Some see it as an ultra-liberalist, attempt to slim down the welfare state with contemporary arts funding as a scapegoat, others sincerely believe that an abundance of this country’s art is actually abysmal, some find his disparaging remarks to be counterproductive to dialogue, while others find the entire spectacle, and the way in which artists are used as examples, to be a hilarious form of entertainment. Individual artists have experienced ridicule and mockery and continue to do so today.

An overt intention with The Wastefulness Commission is to unify the stuck-up and those who couldn’t give a shit, along with those who do, for a public airing of dirty laundry through a tough, but fair and tongue in cheek self-examination of personal networks and the wasteful public spending in Norwegian arts and culture. It will be performed live in a TV studio with invited guests.The Wastefulness Ombudsman himself will partake as the Grand Inquisitor along with his more than 66.000 followers, serving as a people’s tribunal of sorts where the cultural sphere is put on trial.
The accused are made up of those of us who perform, dance, sing, create, produce, and consume arts and culture. Late-night talk show meets The Commission of Free Speech, interspersed with witch hunt, panel discussion, and pandemonium.

The Wastefulness Commission 2021, Part 1 – Vestland: The founding meeting. May 14th, Bergen.